Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste 3.9.2022
totalfightnight.com

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Team Atletic ry
Askonkatu 9-11
15100 Lahti
totalfightnight@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ruusa Aalto
040 652 7856
totalfightnight@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Total Fight Night -tapahtuman asiakasrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi asioinnin yhteydessä, tai kun rekisteröity ostaa tai tilaa tuotteitamme tai palveluitamme joko itse tai edustamansa organisaation puolesta taikka rekisteröinnin yhteydessä, kun rekisteröity esimerkiksi vastaa asiakastyytyväisyystutkimukseen tai on meihin muutoin yhteydessä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, tuotteiden toimittamiseen, markkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet).

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeet

Sivuilla ei käytetä markkinointi- tai statistiikkatyökaluja, jotka keräisivät käyttäjistä henkilökohtaista dataa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus

Tarkistus- ja poistopyynnöt toimitetaan sähköpostitse rekisterin pitäjälle.